Syfte: förståelse med sikte på resultaten

Att förstå syftet med arbetet är den viktigaste värderingen i ett bra arbetsliv. Syftet är kraft som samlar ihop de övriga värderingarna och ger dem en ram. Att förstå arbetets syfte är en av de viktigaste källorna till motivation. När arbetet har ett syfte och en mening är det också inspirerande och belönande för den som utför det.


Att förstå arbetets syfte är viktigt förutom för individen också för arbetsenheten. Ett gemensamt delat mål gör arbetet produktivt. Att förstå syftet med arbetet ger dessutom arbetsplatsens organisation ett berättigande.  När var och en förstår betydelsen av såväl sitt eget som andras arbete, kan arbetsenheten fungera effektivt.        


pexels-photo-398532