Mod: fördomsfritt framåt

För att arbetslivet ska bli bäst i Europa krävs det mod av arbetsenheten och av dess medlemmar. Fördomsfriheten är mest fruktbar när den är ett gemensamt rättesnöre för alla; att söka efter nya arbetssätt och tillägna sig dem är meningsfullt för var och en. Med hjälp av mod kan vi lära oss nytt, utvecklas och växa som människor, arbetsenheter och även som företag. Modet öppnar dörrar till framtiden. I en modig arbetsenhet är vi kreativa och där stampar ingen på stället. 

Tack vare modet är vi öppna på arbetsplatserna.  Gemensamma angelägenheter diskuterar vi tillsammans och alla saker kan omtalas med deras rätta namn. Vi-andan är stark på arbetsplatsen.  Mod betyder på arbetsplatsen också det att man raskt tar tag i utmaningarna. Egna initiativ uppmuntras och man vågar också ta risker − på goda grunder och med eftertanke.
pexels-photo-259468