Ihärdighet: vi ger inte upp

Ihärdighet eller sisu är speciellt för oss finländare en välbekant livsvärdering. På arbetsplatserna innebär ihärdighet framför allt att inte ge upp i motgångar och inte heller i svåra situationer. Ihärdighet är långsiktighet. Europas bästa arbetsliv uppstår inte under en natt. Ihärdighet innebär också att förbinda sig att uppnå gemensamma mål - nu och i framtiden.


Varje medlem i en ihärdig arbetsenhet lär sig av sina fel. Man tvekar inte att försöka på nytt, för endast på så sätt är det möjligt att lyckas. All slags konstruktiv respons ger näring åt ihärdigheten. Responsen är värdefullast när den ges i organisationen uppifrån ned och tvärtom. I bästa fall är ihärdighet hela arbetsplatsens gemensamma ambition. 


pexels-photo-529527