Förtroende: tillsammans lyckas vi

Europas bästa arbetsliv kan uppnås genom att vi litar på varandra. På arbetsplatserna innebär förtroende det att var och en försöker sitt bästa och att var och en behandlas rättvist enligt sina förväntningar. I en fungerande arbetsenhet är alla likvärdiga som människor och individer. Alla vill vara värda förtroende och fungerar också på arbetsplatsen i enlighet därmed.

När det råder förtroende på arbetsplatsen, har alla möjligheter att påverka sitt eget arbete. Människorna diskuterar öppet även svåra frågor, lyssnar på varandra och tar hänsyn till varandra. Mellan alla medlemmar i arbetsenheten råder ömsesidig respekt.   

Förtroende märks på arbetsplatserna också i form av ansvarstagande: var och en bär sitt ansvar som såväl individ som gruppmedlem. Förtroende och ett rätt fördelat ansvar är hörnstenar för trivsel och produktivitet på arbetsplatsen.

Läs nedan berättelser om förtroende och dess betydelse på arbetsplatsen. Berätta också om din egen erfarenhet.


pexels-photo-303040