Gemensamt delade värderingar utgör en grund för det bästa arbetslivet

Värderingarna och attityderna i anslutning till arbetet genomgår en förändring. Nu är det dags att börja samarbeta för goda arbetslivsvärderingar och ett bättre arbetsliv. På detta talko har varje finländare sin egen viktiga roll, såväl arbetstagarna, arbetsgivarna och andra arbetslivsaktörer som de som står utanför arbetslivet. Vi kan alla diskutera goda värderingar och ta dem till oss - påverka det gemensamma värdesystemet och vara med om att bygga upp en hållbar morgondag.

Värderingarna i Europas bästa arbetsliv är ihärdighet, förtroende, mod och förståelse av arbetets syfte. De styr vår verksamhet och våra attityder förutom i arbetet också på fritiden. Ett bra arbete är mera än själva arbetet. Goda värderingar gör att arbetet är av mänskliga mått.


Klicka värderingarna till vänster och bekanta dig närmare med dem.

När du bekantar dig med värderingarna är det bra att komma ihåg att dessa arbetslivsvärderingar inte ersätter arbetsplatsernas och arbetsenheternas egna värderingar, utan de hjälper oss alla att bygga upp det finländska arbetslivet till det bästa i Europa.