Gemensamt delade värderingar utgör en grund för det bästa arbetslivet

Värderingarna och attityderna i anslutning till arbetet genomgår en förändring. Nu är det dags att börja samarbeta för goda arbetslivsvärderingar och ett bättre arbetsliv. På detta talko har varje finländare sin egen viktiga roll, såväl arbetstagarna, arbetsgivarna och andra arbetslivsaktörer som de som står utanför arbetslivet. Vi kan alla diskutera goda värderingar och ta dem till oss - påverka det gemensamma värdesystemet och vara med om att bygga upp en hållbar morgondag.

Värderingarna i Europas bästa arbetsliv är ihärdighet, förtroende, mod och förståelse av arbetets syfte. De styr vår verksamhet och våra attityder förutom i arbetet också på fritiden. Ett bra arbete är mera än själva arbetet. Goda värderingar gör att arbetet är av mänskliga mått.


Klicka värderingarna till vänster och bekanta dig närmare med dem.

När du bekantar dig med värderingarna är det bra att komma ihåg att dessa arbetslivsvärderingar inte ersätter arbetsplatsernas och arbetsenheternas egna värderingar, utan de hjälper oss alla att bygga upp det finländska arbetslivet till det bästa i Europa.

Hur uppstår värderingarna i det bästa arbetslivet?

De arbetslivsvärderingar som presenterar på dessa sidor ingår i Finlands regerings projekt Arbetsliv 2020. Dess vision är att bygga upp Finlands arbetsliv till det bästa i Europa senast 2020. För att identifiera och bestämma värderingarna fördes våren 2013 diskussioner i verkstäder och sociala medier. Den inledande frågan för diskussionen var: ”Med vilka värderingar tror vi att det finländska arbetslivet kommer att vara bäst i Europa 2020? ”Deltagarna i verkstäderna representerade brett personer i olika livssituationer: unga, personer som befinner sig mitt uppe i livet, seniorer, invandrare och sådana som står utanför arbetslivet.