Ledningsgruppen av Projekt Arbetsliv 2020

Ordförande för projektets ledningsgrupp är arbetsminister Jari Lindström. Ledningsgruppen har till uppgift att säkerställa genomförandet av arbetslivsstrategin och den är projektets beslutande och styrande organ.

Ordförande:
arbetsminister Jari Lindström, ANM

Vice ordförande:
regeringsrådet Tarja Kröger, ANM

Medlemmar:
direktör Saana Siekkinen, FFC
ordförande Antti Palola, STTK
ordförande Sture Fjäder, Akava
direktör Ilkka Oksala, EK
förhandlingschef Jorma Palola, Kommunarbetsgivarna
arbetsmarknadsdirektör Juha Sarkio, Statens arbetsmarknadsverk
arbetsmarknadsdirektör Vuokko Piekkala , Kyrkans arbetsmarknadsverk
direktör Janne Makkula, Företagarna i Finland
direktör Jaana Pakarinen, Vates-stiftelsen
konsultativ tjänsteman Päivi Mattila-Viro, SHM
avdelningschef Outi Antila, SHM
budgetråd Juha Majanen, FM
regeringsrådet Tarja Kröger, ANM
specialmedarbetare Juha Halttunen, ANM
personal- och förvaltningsdirektör Heidi Nummela, ANM
arbetsmarknadsrådet Päivi Järviniemi, ANM
konsultativ tjänsteman Merja Niemi, UKM

Permanenta sakkunniga:
verkställande direktör Kenneth Johansson, Arbetarskyddsfonden
generaldirektör Antti Koivula, Arbetshälsoinstitutet
verkställande direktör Rauno Hanhela, Arbetarskyddscentralen
enhetsdirektör Tuomo Alasoini, Tekes

Sekretariat:
projektdirektör Margita Klemetti, ANM
specialsakkunnig Pirkko Jukka, ANM, mötessekreterare