Delegationen

Delegationen för projektet Arbetsliv 2020 har till uppgift att i egenskap av projektets rådgivarande organ främja förnyelsen och framgången av arbetsplatser och arbetsgemenskap i Finland. Medlemmarna i delegationen fungerar också som budbärare i förhållande till arbetsplatserna.

Ordförande
styrelseordförande Johanna Ikäheimo, Lappset Group Oy

Medlemmar
generalsekreterare Maarit Aarni-Sirviö, Hallitusammattilaiset ry
verkställande direktör Juha Gröhn, Atria Oyj
specialmedarbetare Juha Halttunen, ANM (Arbets och näringsministeriet)
generaldirektör Taavi Heikkilä, Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK
arbetsminister Jari Lindström, ANM
biskop Tapio Luoma, Evangelisk-Lutherska kyrkan i Finland
verkställande direktör Pekka Mattila, Aalto University Executive Education Oy
verkställande direktör Veli-Matti Mattila, Elisa Oyj
verkställande direktör Kimmo Kedonpää, Pipelife Finland Oy
kanslichef  Päivi Nerg, Inrikesministeriet
verkställande direktör Pekka Ojanpää, Lassila-Tikanoja Oyj
kommundirektör Päivi Rahkonen, Hollolas kommun
verkställande direktör Ari Rämö, Sick Oy
styrelseordförande Hannu Salonen, HH-kiinteistöpalvelut Oy
överdirektör Pekka Timonen, ANM
koncernchef Christoph Vitzthum, Oy Karl Fazer Ab
verkställande direktör Olli Vormisto, Osuuskauppa Hämeenmaa
styrelseordförande Satu Wrede, Metro-Auto Group Oy

Generalsekreterare
projektdirektör Margita Klemetti, ANM

Sekreterare
specialsakkunnig Pirkko Jukka, ANM