Berednigsgruppen av Projekt Arbetsliv 2020

Ordförande för projektets beredningsgrupp är projektdirektör Margita Klemetti. Beredningsgruppen har till uppgift att bereda de ärenden som går till ledningsgruppen samt att sköta genomförandet av arbetslivsstrategin enligt ledningsgruppens beslut.

Ordförande:
projektdirektör Margita Klemetti, arbets- och näringsministeriet

Medlemmar:

arbetsmarknadchef Anu Sajavaara, Palta (EK)

förhandlingschef Oili Marttila, Kyrkans arbetsmarknadsverk

ledande sakkunnig i arbetslivsutveckling, Niilo Hakonen, Kommunarbetsgivarna

utvecklingschef Juha Antila, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC

kommunikationexpert Kirsi Sjöholm, Tjänstemannacentralorganisationen STTK

sakkunning Miika Sahamies, Akava

juridiske ombudsmannen Albert Mäkelä, Företagarna i Finland

utvecklingschef Tommi Alanko, arbetshälsöinstituten

programchef Nuppu Rouhiainen, Tekes

utvecklingschef Jarna Savolainen, arbetarskyddcentralen

utvecklingschef Virpi Einola-Pekkinen, finansministeriet

överinspektör Päivi Bosquet, undervisnings- och kulturministeriet

kommunikationsexpert Sanni Mäkinen, ANM/Arbetsliv 2020

specialsakkunnig Heidi Hiltunen, ANM/Arbetsliv 2020

specialsakkunnig Sari Eskola, ANM/Arbetsliv 2020

specialsakkunnig Pirkko Jukka, ANM/Arbetsliv 2020