Organisationen för projektet Arbetsliv 2020

Projektet Arbetsliv 2020 har en delegation, en ledningsgrupp och en beredningsgrupp.

Projektet förvaltas på arbets- och näringsministeriets avdelning för arbetslivs- och marknadsfrågor.


play-stone-network-networked-interactive-163064