Kontaktuppgifter

I frågor som gäller projektet Arbetsliv 2020 kan du kontakta följande personer:

  • Projektdirektör Margita Klemetti, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7032, margita.klemetti(at)tem.fi
  • Specialsakkunnig Sari Eskola, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8255, sari.eskola(at)tem.fi
  • Specialsakkunnig Pirkko Jukka, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8981, pirkko.jukka(at)tem.fi
  • Specialsakkunning Heidi Hiltunen, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7713, heidi.hiltunen(at)tem.fi

  • Överinspektör Ismo Suksi, social- och hälsovårdsministeriet, tfn  029 51 6346, ismo.suksi(at)stm.fi
  • Överinspektör Päivi Bosquet, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 029 53 30375, paivi.bosquet(at)okm.fi
  • Programdirektör Nuppu Rouhiainen, Tekes, tfn 029 505 5949, nuppu.rouhiainen(at)tekes.fi