Kontaktuppgifter

I frågor som gäller projektet Arbetsliv 2020 kan du kontakta följande personer:

  • projektdirektör Margita Klemetti, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7032
  • specialsakkunnig Sari Eskola, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8255
  • specialsakkunnig Pirkko Jukka, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8981
  • specialsakkunnig Heidi Hiltunen, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7713
  • kommunikationsexpert Sanni Mäkinen, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7173

E-postadresserna skrivs i formen förnamn.efternamn@tem.fi.


De regionala nätverksansvariga för Arbetsliv 2020 vid NTM-centralerna


E-postadresserna skrivs i formen förnamn.efternamn@ely-keskus.fi

 
NTM-centralen i Södra Österbotten
Kari Välimäki, utvecklingschef


NTM-centralen i Södra Savolax
Pekka Sillanpää, ledande expert
Tuija Toivakainen, ledande expert

NTM-centralen i Tavastland
Riikka Järvinen, kundchef
Outi Tuovila, teknologiexpert

NTM-centralen i Sydostra Finland
Heikki Melolinna, expert på prognostisering
Tea Munne, enhetschef

NTM-centralen i Kajanaland
Outi Pitkänen, kundchef


NTM-centralen i Mellersta Finland
Pirjo Suhonen, utvecklingschef
Marja Pudas, enhetschef

NTM-centralen i Lappland
Satu Huikuri, överinspektör
Tiina Keränen, enhetschef

NTM-centralen i Birkaland
Urpo Salkoaho, utbildningschef


NTM-centralen i Österbotten
Mirva Hannelin, specialplanerare


NTM-centralen i Norra Karelen
Ulla Mauranen, expert på arbetskraftsservice
Päivi Vaarala, företagsexpert

NTM-centralen i Norra Österbotten
Teea Oja, expert på utbildningsrådgivning
Paula Saarela, planerare

NTM-centralen i Norra Savolax
Kirsti Paajanen, överinspektör
Jan Blomberg, enhetschef

NTM-centralen i Satakunta
Anne Jortikka, kundchef

NTM-centralen i Nyland
Eija Vanhala, planerare

NTM-centralen i Egentliga Finland
Martti Rantala, utvecklingschef
Eila Äärilä, utbildningsexpert