Kontaktuppgifter

I frågor som gäller projektet Arbetsliv 2020 kan du kontakta följande personer:

  • projektdirektör Margita Klemetti, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7032
  • specialsakkunnig Sari Eskola, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8255
  • specialsakkunnig Pirkko Jukka, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8981
  • specialsakkunnig Heidi Hiltunen, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7713
  • kommunikationsexpert Sanni Mäkinen, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7173

E-postadresserna skrivs i formen förnamn.efternamn@tem.fi.


De regionala nätverksansvariga för Arbetsliv 2020 vid NTM-centralerna


E-postadresserna skrivs i formen förnamn.efternamn@ely-keskus.fi

 
NTM-centralen i Södra Österbotten
Kari Välimäki
NTM-centralen i Södra Savolax
Pekka Sillanpää
Tuija Toivakainen

NTM-centralen i Tavastland
Riikka Järvinen
Outi Tuovila
NTM-centralen i Sydostra Finland
Heikki Melolinna
Tea Munne

NTM-centralen i Kajanaland
Outi Pitkänen
NTM-centralen i Mellersta Finland
Pirjo Suhonen
Marja Pudas

NTM-centralen i Lappland
Satu Huikuri
Tiina Keränen

NTM-centralen i Birkaland
Urpo Salkoaho

NTM-centralen i Österbotten
Mirva Hannelin
NTM-centralen i Norra Karelen
Ulla Mauranen
Päivi Vaarala

NTM-centralen i Norra Österbotten
Teea Oja
Paula Saarela
NTM-centralen i Norra Savolax
Kirsti Paajanen
Jan Blomberg

NTM-centralen i Satakunta
Anne Jortikka

NTM-centralen i Nyland
Eija Vanhala
NTM-centralen i Egentliga Finland
Martti Rantala