Uppföljning

För projektet Arbetsliv 2020 har utarbetats ett uppföljningssystem i fyra steg.  Om genomförandet av projektet samlas kontinuerligt in uppföljningsinformation och de resultat som uppstått via verksamheten analyseras. Föremålet för uppföljningen är hur vi lyckas med att stärka samarbetsnätverken, nå arbetsplatserna och väcka intresse för utveckling av arbetslivet.

Projektets effekter på arbetslivet analyseras genom särskilda utredningar under en längre period.  Utvecklingen i arbetslivets omvärld på samhällelig nivå följs upp två eller tre gånger under projektets gång med utnyttjande av tillgängliga informationskällor.

Mer information

Margita Klemetti, projektdirektör
förnamn.efternamn@tem.fi
tfn. 029 504 7032