Fakta om projektet

Genom projektet Arbetsliv 2020 genomförs arbetslivsstrategin. Projektet sammanför det arbete som utförs av olika aktörer i syfte att utveckla arbetslivet, för att det ska vara lättare för arbetsplatserna att hitta stöd.  I denna avdelning finns ytterligare information om projektets verksamhetsplan, organisation, utvecklingsprogram och samarbetsnätverk.

Syftet med projektet Arbetsliv 2020 är att genomföra arbetslivsstrategin.  Projektets mål är att

  1. samordna, styra och följa med olika arbetslivsaktörers arbete (stärka nätverken)
  2. stärka arbetslivsaktörernas möjligheter att nå allt fler arbetsplatser och deras behov att övergå från en utvecklingsfas till en annan (arbetsplatsernas tillgänglighet)
  3. uppmuntra och inspirera en samtidig utveckling av arbetslivets kvalitet och produktivitet (kommunikation)
  4. bygga och trygga verksamhetsförutsättningarna för projektet (projekthantering)