Projektet Arbetsliv 2020

Projektet Arbetsliv 2020 baserar sig på den arbetslivsstrategi som blev färdig 2012. Dess fastställda mål är att förbättra sysselsättningsgraden, arbetslivskvaliteten, välbefinnandet i arbetet och arbetsproduktiviteten. Arbetslivsstrategins vision är att göra det finländska arbetslivet till det bästa i Europa fram till år 2020. 

Förutsättningar för ett bra arbetsliv och Finlands reella konkurrenskraft är framöver välfungerande, resultatproducerande arbetsplatser, som skapar nytt arbete. Projektets mission är att bygga upp arbetsplatser i framtiden både kvantitativt och kvalitativt.

Målet för utvecklandet av arbetslivet på arbetsplatserna är att man på arbetsplatserna förstår det framtida arbetets - och tillika det produktiva och samtidigt kvalitetsförbättrande arbetets - betydelse för framgången.

En framgångsrik arbetsplats är summan av faktorer som stöder både arbetsgemenskapernas och människornas produktivitet: hälsa och välbefinnande i arbetet, kompetens, förtroende och samarbete samt innovation. En ytterligare utgångspunkt är att utvecklandet är möjligt och önskvärt på arbetsplatser som befinner sig i olika faser och på arbetsplatser i olika storleksklasser. Målet för projektverksamheten är att man på arbetsplatserna lär sig göra utvecklingsarbete tillsammans och på ett personalorienterat sätt.

Innovation& Productivity