Arbetslivsstrategin

Projektet Arbetslivet 2020 baserar sig på den arbetslivsstrategi som blev färdig 2012. Strategins vision är att göra det finländska arbetslivet till det bästa i Europa fram till år 2020.  Arbetslivets och samhällets positiva utveckling har när allt kommer omkring sin grund i hög sysselsättning och en tillräcklig arbetskraft.

Konkurrenskraftiga och produktiva företag skapar nya arbetstillfällen. De är ekonomiskt framgångsrika och betjänar sina kunder väl. Tecken på framgång inom den offentliga sektorn är såväl samhällseffekterna som de effekter som medborgarna upplever. I framtiden förutsätter framgång inom den offentliga sektorn en god förmåga att hantera förändringar.

Arbetslivsstrategin baserar sig på regeringsprogrammet för statsminister Jyrki Katainens regering. Den har utarbetats genom ett omfattande samarbete under ledning av arbets- och näringsministeriet. Strategins mål är att förbättra sysselsättningsgraden, arbetslivskvaliteten, välbefinnandet i arbetet och arbetsproduktiviteten. 

Arbetslivets kvalitet och produktivitet bör utvecklas samtidigt. I centrum för utvecklingsarbetet står arbetsplatserna med sina egna utgångslägen. Målen för arbetslivsstrategin nås genom god ledning och en kunnig personal i ett uppbyggande samarbete.

painopisteetswe