Arbetsliv 2020:  Finlands arbetsliv bäst i Europa 2020

Målet för projektet Arbetslivet 2020 är att lyfta Finlands arbetsliv till det bästa i Europa under de följande åren.  Grundtanken i projektet är att välfungerande, resultatproducerande arbetsplatser som skapar nytt arbete utgör grunden för Finlands konkurrenskraft.

Projektet sammanför det arbete som ska göras för att utveckla arbetslivet och erbjuder arbetsplatserna hjälp och verktyg. Det är dock arbetsplatserna som åstadkommer förändringen i arbetslivet. På varje arbetsplats ska man själv komma överens om arbetssätten och genomförandet av dem i samarbete mellan arbetstagarna och arbetsgivarna.