Din lokala samarbetspartner

Pixmac000082050545De regionala nätverken inom projektet Arbetsliv 2020 har till uppgift att se till att du idin egen region snabbt får tips och stöd för förnyelse av arbetssätten på din arbetsplats.

Tveka inte att kontakta den nätverksansvarige i din region och fråga om råd för utvecklingen av din arbetsplats.

I de regionala nätverken inom projektet Arbetsliv 2020 finns representanter för bl.a. den regionala NTM-centralen, arbets- och näringsbyrån, Tekes, Arbetshälsoinstitutet, landskapsförbundet, läroanstalterna, handelskammaren och andra motsvarande organisationer som deltar i utvecklingen av arbetslivet.