Aktörer i projektet

I projektet Arbetsliv 2020 deltar över 70 organisationer. I denna avdelning hittar du mera information om vad dessa organisationer gör för att arbetslivet ska bli bäst i Europa.

Arbetslivsaktörerna binder sig vid projektet med samarbetslöften, där de fastställer 2−5 nyckelmål med åtgärder.  Genom dem hjälper aktörerna till att utveckla arbetslivet.

Utvecklingen av arbetslivet i Finland baserar sig inte endast på de aktörer som deltar i projektet och deras arbete. Vi har ett stort antal konsulter och experter som har till uppgift att utveckla förutsättningarna för ett bra arbetsliv och gör därigenom sin egen insats i talkot för utvecklingen av arbetslivet.