Tjänster för arbetsplatsen

Av kärnaktörerna i projektet Arbetsliv 2020 erbjuds tjänster för utveckling av arbetsplatsen särskilt av Arbetarskyddsfonden, Arbetshälsoinstitutet, Arbetarskyddscentralen, Tekes och Vates-stiftelsen och av den administration som lyder under ministerierna finns bland annat närings-, trafik- och miljöcentralerna (ELY-centralerna), arbets- och näringsbyråerna (TE-byråerna) och arbetarskyddsmyndigheten.

Dessutom erbjuder de privata aktörer som har lovat samarbeta med Arbetsliv 2020-projektet tjänster för att utveckla tillvägagångssätten i arbetslivet på din arbetsplats.

Läs mer om aktörerna och deras tjänster i delen Projektets aktörer.