Utvärdera din arbetsplats

Goda och dåliga arbetsenheter finns i företag och organisationer av alla storlekar. I alla branscher och i företag av alla storlekar är det nödvändigt att utveckla produktiviteten och arbetslivets kvalitet, i de offentliga organisationerna också servicens effekter. Nycklarna till utveckling ligger alltså i varje organisations egna händer.

I nedanstående tabell kan du utvärdera nivån på din arbetsplats. Är den på :

•    en god grundnivå, då fundamenten är i skick, vardagen löper och förpliktelserna sköts smidigt

•    utvecklarnivå, då man satsar på utveckling, först genom separata projekt, senare mångsidigt och planmässigt

•    föregångarnivå, då produkterna, tjänsterna, verksamhetskoncepten och arbetsgemenskaperna på din arbetsplats är utmärkta eller av världsklass och utvecklas kontinuerligt?


Utvärdering enligt prioriteringar

Du kan fördjupa utvärderingen genom att också studera tabellerna enligt prioriteringar. Tabellerna hittar du via menyn till vänster. Där beskrivs kompetens, förtroende och samarbete, välbefinnande i arbetet och hälsa samt innovation och produktivitet på arbetsplatser som befinner sig på olika nivåer.