Berättelser från arbetsplatserna

Saimaa Brewing Company: De bästa idéerna kommer från de anställda

De små bryggerierna i Finland upplever just nu ett kraftigt uppsving. Riktigt lika trendig var branschen inte ännu 1995, då det lilla bryggeriet i S:t Michel började tillverka öl. Under årens lopp har utrustningen med en ursprunglig kapacitet på 200 liter utökats så att den årliga produktionskapaciteten idag uppgår till två miljoner liter, och företaget har nyligen bytt namn från Saimaan Juomatehdas till Saimaa Brewing Company. Bakom den smidiga produktionen och den höga kvaliteten finns ett starkt förtroende för yrkesskickligheten – och arbetskamraterna.

Läs mer

Forssamodellen skapade nätverksformad och delaktiggörande verksamhetskultur

Inom projektet Vorssan malli (Forssamodellen) vid Tavastlands yrkeshögskola (nedan HAMK) skapades en ny handlingsmodell, vars syfte var att stärka den nya verksamhetskulturen vid skolans enhet i Forssa.

Läs mer

SMT: En snabb kulturförändring är möjlig

Det kontinuerliga virrvarret och spiralen med samarbetsförhandlingar hade pågått redan i tio års tid, när Kirsi Paakkari blev verkställande direktör för Finlands Resebyrå hösten 2012. I huset rådde nederlagsstämning till följd av stora kundförluster och personalnedskärningar. Servicenivån var svag och tron på framtiden hade gått förlorad.

Läs mer

Lantmäteriverket: Vi arbetar när det finns arbete

Vid Lantmäteriverket har flexibla arbetstidslösningar, arbete på flera platser och nya lokalkoncept bidragit till smidigare arbete i organisationen som fungerar på ett stort område. Riksomfattande Lantmäteriverket har verksamhetsställen på 37 orter från Mariehamn till Ivalo.

Läs mer

CMI: Alla konflikter kan lösas

Det som en människa har inlett kan hon även avsluta. Denna vision har styrt den finländska konfliktlösningsorganisationen CMI:s verksamhet under hela dess 15-åriga historia.

Läs mer

Öppenhet hjälper genom förändringar

Servicehemmet Mäntän Palvelukoti övergick i början av 2014 från sin grundares händer till en ny ägare genom ett företagsköp. Man klarade sig genom förändringarna genom öppenhet och långsiktigt arbete för arbetstrivseln. Nu är samhållningen starkare än någonsin.

Läs mer
1 2 3