Berättelser från arbetsplatserna

Visioner växer ur drömmar

I det här företaget är förändring vardag, så att konstant anpassa sig är framtidens livsvillkor. Man går framåt med drömmar och hårt arbete. I ryggsäcken finns kärleken och passionen till arbetet samt oupphörlig utveckling.

Finlands bästa arbetsplats 2014, Årets företag 2013, Årets snabbast växande teknologiföre-tag 2013, Birkalands starkaste företag 2012, Årets nya företagare 2012, Årets gärning för arbetstrivseln 2012...

Vi står bakom dörren till programutvecklingsföretaget Vincit Oy i Hervanta i Tammerfors och det är inte oklart vad det gäller. Ungt folk kommer och går och atmosfären är full av aktivitet. I aulan möts man av en rolig Vincit-telefonkiosk, ett pingpongbord och en splitterny jopo.

"Cykeln är vår nyaste månadens klubba-anskaffning", säger personaldirektör Johanna Pysty-nen och önskar oss välkomna.

Projektledare Olli Raivola fattade månadens klubba-beslutet om att skaffa en cykel för hela gängets gemensamma användning. Personaldirektör Johanna Pystynen åker med.


Utav kärlek till arbetet

Lokalerna är inredda i svart och vitt med röda inslag. Det öppna kökets bord sviktar under tyngden av fruktlådor, vid soffan kan man till exempel spela PlayStation. Just nu domineras ändå stämningen av intensivt arbete. På förmiddagen har man diskuterat företagets vision och nu är det dags för kunderna.

Förutom sina nöjda anställda är företaget även känt för sina nöjda kunder. "Vi har gjort nä-rapå 300 kundprojekt och hundra procent av våra kunder skulle fortfarande rekommendera oss till sina kollegor", säger Pystynen.

Hur uppnås då allt det här? Enligt Pystynen är orsakerna många. "Vi tror att kärleken till arbetet och hårt arbete skiljer oss åt från de andra. Då man gör något som man älskar är man också ivrig att utvecklas hela tiden. Passion, hårt arbete och konstant utveckling syns naturligtvis även i de ekonomiska nyckeltalen, i tillväxten och förmågan att uppnå resultat."

Från utopi till vardag

På Vincit utnyttjas berättelser och drömmar i att bygga upp en gemensam vision istället för en sanning som matas uppifrån neråt. Utopia-projektet som startades på våren 2013 har just kommit in i fasen där varje team har presenterat sin drömarbetsplats i formen av en bild.

"I bilderna finns rikligt med metaforer som inte nödvändigtvis öppnar sig för alla. Bilderna fungerar som roliga visioneringsverktyg, och på basis av dem utarbetar vi en gemensam vision. Vi förnyar vår tidigare vision i en riktning där varje team kan se sina egna tankar och som alla kan förbinda sig till."

I Vincit kan man göra, försöka, testa och pilotera. Om någonting inte fungerar justeras steg-märkena, eller så försöker man med någonting annat. Det viktigaste är att arbeta tillsam-mans och att lyfta fram allas drömmar. I fortsättningen kommer varje anställd på Vincit att ha sin egen, individuella karriärstig, och ansvaret för karriären överförs allt mer från förmannen till den anställda själv.

Månadens klubbor

Pystynen understryker att Vincits innovativa verksamhetsmodell återspeglar företaget. Verk-samhetsmodellen kan inte kopieras direkt till ett annat företag, men man kan använda den som modell och tillämpa den. Samhälleligheten kan effektiveras med små kostnader på ett strategiskt viktigt sätt som engagerar hela personalen.

Vi återgår ännu till den svarta jopon i aulan vars främre stänkskärm redan dekorerats med gummiankan som ingår i företagets image. Cykeln har ännu inte avverkat en enda kilometer, men efter att den tejpats är den tillgänglig för alla. Med jopon kan man lätt susa iväg till exempel till ett kundmöte i Tammerfors centrum.

"För ett halvår sedan införde vi månadens klubba-besluten, vars mål var att ge personalen ett symboliskt ansvar för arbetstrivseln. En gång i månaden klubbar en av de anställda sitt beslut i frukostbordet med en träklubba och överlämnar beslutanderätten till följande per-son. Projektledare Olli Raivola fattade beslutet om jopon då det var hans tur.


Vincit Oy i ett nötskal

Bransch
programutvecklingsexpert

Omsättning
5,9 milj. € (2013)

Personalantal
ca 90

Läs mer:
www.vincit.fi

Text och bild: Sari Okko