Berättelser från arbetsplatserna

SMT: En snabb kulturförändring är möjlig

Det kontinuerliga virrvarret och spiralen med samarbetsförhandlingar hade pågått redan i tio års tid, när Kirsi Paakkari blev verkställande direktör för Finlands Resebyrå hösten 2012. I huset rådde nederlagsstämning till följd av stora kundförluster och personalnedskärningar. Servicenivån var svag och tron på framtiden hade gått förlorad.

Vi behövde en helomvändning och Kirsi Paakkari fungerade som motor för den. Hon var den första verkställande direktören som kom till huset från en annan bransch. Till en början var det nödvändigt att fortsätta med strukturförändringen och att minska kostnaderna.

”Vi började skapa grunden för en helt ny verksamhetsmodell, som motsvarar situationen och förtjänstmodellen i omvärlden. Vi byggde nya roller och samtidigt stängdes ganska många kontor”, kommer Paakkari ihåg.

Ledd förändring ger önsvärda resultat

Ganska snart började det även föras diskussionen om en fusion av två hårda konkurrenter, Arean och Finlands Resebyrå. Det skedde också i början av december 2013 och SMT Oy uppstod.
”Om en fusion mellan blodiga konkurrenter inte styrs, leder det till något i alla fall. Vi ville själva vara med och säkerställa uppkomsten av den starka och energiska vinnarkultur som vi eftersträvar, berättar SMT Oy:s personalchef Anna Ruotsalainen.

smt_artikkeli
Vid sidan om hårda affärsmål ska man även sörja för människornas välbefinnande, säger SMT Oy:s verkställande direktör Kirsi Paakkari (till vänster på bilden) och personaldirektör Anna Ruotsalainen.


För att skapa en inspirerande vinnarkultur lanserades ett omfattande personalprogram. Dess mål var bl.a. att lära att ta ansvar till hundra procent och att arbeta med olika människor. Samtidigt utvecklades en fungerande ledarskapsmodell för en virtuell organisation, där en stor del av medarbetarna arbetar hemifrån runt om i Finland. I programmet ingick även försäljningsutbildning, förnyelse av processerna och ett kontinuerligt, starkt ifrågasättande.

Förutom utveckling av den tekniska strukturen och kulturen satsades det även på personalens välmående.
”När personalen mår bra och är motiverad, förbättras kundtillfredsställelsen och resultatet. I vårt företag korrelerar dessa direkt med varandra och jag kan påstå att detta kan generaliseras till att gälla hela företagsvärlden”, tipsar Paakkari.

Med löften som utgångspunkt

Hos SMT talas det inte om värden, utan om personalens löften.
”Vi bearbetade löftena tillsammans i grupp och diskuterade därefter i hela huset vad de betyder för oss själva och för våra kunder. Vi ville försäkra oss om att vi inte gör något annat internt än det som kan ses utåt av våra kunder”, påminner Ruotsalainen.

Förutom löftena har det hela tiden i kärnan för SMT:s verksamhet funnits en enkel strategi. Så enkel att det är klart för alla som arbetar i huset vad som eftersträvas med strategin. Till grund för strategin som är uppbygg i pyramidmodell ligger en energisk och inspirerande vinnarkultur, som utgör grunden för den lönsamma affärsverksamheten med stabil grund. På toppen skymtar en ledande ställning på marknaden.

”De två nedersta våningarna i pyramiden, det vill säga vinnarkultur och lönsam affärsverksamhet, har man lyckats bygga väldigt starka. Vårt resultatskick är verkligen bra för närvarande. Men ännu är vi inte marknadsledare och det arbetar vi mycket med nu”, visionerar Paakkari.

Delaktighet är viktigt

Hos SMT har man velat göra hela personalen delaktig i att göra förandringar.
Hos SMT har man velat göra hela personalen delaktig i att göra förändringar.
”Människorna ha lärt sig att det inte är negativt att förändra saker, utan att förändring för framåt. När man diskuterar frågor och planerar tillsammans, så är förändringen inte så hemsk”, beskriver Ruotsalainen.

”Genom attityd lär man sig vad som helst. Vi har även strävat till att starkt lyfta fram en attitydförändring. Likt snöbollseffekten stärker även små vinster attityden på samma sätt som en negativ spiral, som man upplevt i företagets historia”, konstaterar Paakkari.

Strålande resultat

Ännu år 2013 var bolagets resultat rejält förlustbringande. I fjol hade SMT en rörelsevinstprocent på 19 procent.
”Det första positiva resultatet gjordes redan 2014 och fjolåret var stålande. Jag vet inte om det någonsin gjorts ett sådant resultat tidigare i denna bransch. Vår företagskultur avspeglar mycket effektivt arbete och arbete mot ett gemensamt mål på ett nytt sätt”, gläder sig Paakkari.

Den snabba omvändningen har krävt kontinuerlig mätning och vid behov snabba reaktioner. Om vi ligger efter våra mål, blir det inte bättre av att vänta.
”Modet att erkänna att saker måste förändras har växt”, säger Paakkari.

SMT var uppnått mycket, men vi kan inte bli stillastående. Vi måste utveckla organisationen kontinuerligt genom dynamiskt ledarskap och planering.
”Nu lyder frågan: hur ska vi upprätthålla denna situation? Hur kan vi kontinuerligt se nödvändiga utvecklingsobjekt genom att ständigt blicka framåt?”, avslutar Paakkari.TEXT Kreetta Haaslahti BILDER Julia Hannula

SMT Oy i ett nötskal

Bransch: SMT är en affärsresebyrå, som erbjuder företag och organisationer skräddarsydd rese- och evenemangsförvaltning.

Omsättning 2015: 17,3 mn €

Antal anställda: 189

Läs mer