Berättelser från arbetsplatserna

Små gärningar ger stor glädje

Kommunikation och öppenhet toppade listan då man började fundera på arbetstrivsel och dess brister på Rakennusliike J. Malm Oy. Med små och förmånliga men fungerande metoder har man enligt undersökningarna lyckats förbättra arbetsandan.

I familjeföretaget hade man upptäckt att företagets gemensamma ärenden inte nådde de anställda som arbetade på olika byggnadsplatser tillräckligt väl. På grund av arbetets karaktär kunde man inte övergå till att informera via e-post eller sociala medier, så man var tvungen att hitta på någonting annat.

"På våren 2011 började vi fundera på kommunikationsutmaningarna. Vi beslöt att göra kommunikationen effektivare och lyssna på personalen aktivare. Vi utförde även intervjuer om arbetstrivsel och enkäter om arbetsanda", berättar Minna Hovi, som är utvecklare av arbetstrivseln.

Jorma Malm och Minna Hovi satsar på personalens arbetstrivsel. Nya idéer för att förbättra vi-andan kommer i ökande takt.


En sänkt tröskel

Vd Jorma Malm säger att bristen på information orsakade ovisshet, vilket ibland även ledde till att folk tittade snett på varandra. Byggnadsplatserna saknade öppenhet och ingen vågade eller kunde ta upp saker.

"I och med förnyelserna har ledningsmodellen förändrats. Tidigare gick allting genom mig, och tröskeln att komma till vd:ns kontor för att diskutera någonting var inte alltid särskilt låg", konstaterar Malm leende och öppet självkritiskt.

På basis av intervjuerna och enkäterna skapades en månatlig arbetstrivsel- och personalbulletin som förmännen skriver ut och lägger fram på borden och anslagstavlorna i personalutrymmena, där de kan läsas av de anställda. Förutom den skriftliga bulletinen besöker utvecklaren av arbetstrivseln eller en kontorsanställd byggnadsplatserna en gång i månaden. Då kan personalen ta upp sina funderingar eller diskutera andra aktuella teman.

Lärdom åt båda hållen

"I början var de anställda nog ganska förvånade då jag gick upp till dem och frågade hur de har det", skrattar Minna.  

Då man inte riktigt visste hur man skulle tala om saker och inte var van vid det togs ärenden ofta upp i ganska negativa ordalag. I dag är situationen annorlunda. Förmännen har skolats och modellen för tidigt stöd är i aktivt bruk. Man vågar och kan ta upp ärenden, och man kan diskutera dem öppet och sakligt. Nuförtiden ser många fram emot de månatliga byggnadsplatsbesöken.

Minna har just besökt alla byggnadsplatser under en dag och lyckats träffa nästan alla 60 anställda – även vd:n. "Båda sidorna har lärt sig nytt. Växelverkan har förbättrats märkbart", konstaterar Jorma.

Då till exempel en praktikant eller sommarjobbare lämnar företaget brukar Minna hålla en avslutningsintervju där man diskuterar erfarenheter. "Det kommer alltid fram någonting nytt som vi tar fasta på och utvecklar vidare."  

Öppenhet är lugnande

Tack vare den nya öppenheten har vi-andan utvecklats på många sätt. Arbetstrivseln utvecklas med hjälp av olika motionsgrupper och evenemang. Även på den senaste lillajulskryssningen samlade man in erfarenheter genom att be varje arbetstagare att skriva ner tre bra saker som hänt i företaget under året på en lapp.

"Nu togs saker upp på ett positivt sätt. Enligt meddelandena är de anställda nöjda med arbetsledningen och kommunikationen. Även arbetssäkerheten och de moderna arbetsredskapen gläder de anställda. Närledarskapet har också gått framåt", räknar Minna upp.

Enligt enkäten om arbetsanda har de största framstegen gjorts i förbindelsen till arbetet. "Arbetssituationen har utvecklats väl. Då personalen vet att arbetet fortsätter i åtminstone ett och ett halvt år känner de sig lugnare", konstaterar Jorma.


Rakennusliike J. Malm Oy i ett nötskal

Affärs- och industribyggande, offentligt byggande, reparationsbyggande och rörsaneringar

Omsättning
15 milj. € (uppskattning 2014)

Personalantal
ca 60

Läs mer
www.jmalm.fi

Text och bild: Sari Okko