Berättelser från arbetsplatserna

Saimaa Brewing Company: De bästa idéerna kommer från de anställda

De små bryggerierna i Finland upplever just nu ett kraftigt uppsving. Riktigt lika trendig var branschen inte ännu 1995, då det lilla bryggeriet i S:t Michel började tillverka öl. Under årens lopp har utrustningen med en ursprunglig kapacitet på 200 liter utökats så att den årliga produktionskapaciteten idag uppgår till två miljoner liter, och företaget har nyligen bytt namn från Saimaan Juomatehdas till Saimaa Brewing Company. Bakom den smidiga produktionen och den höga kvaliteten finns ett starkt förtroende för yrkesskickligheten – och arbetskamraterna.

Bryggeriarbetare Jari Valjakka har jobbat i huset ända sedan starten och utvecklats till en expert i bryggeribranschen i takt med företaget. Han har lärt sig allt i arbetet och överfört sina kunskaper till nya anställda i takt med att företaget vuxit.

– Jag har lärt mig arbetet enligt mästar- och gesällprincipen och vi introducerar fortfarande nya anställda till arbetet på samma sätt. Det finns förstås detaljerade arbetsanvisningar för alla olika skeden av processen, men i praktiken lär man sig genom att arbeta.

År 2013 öppnade bryggeriet en ny produktionsanläggning, och samma år började Kalle Romo arbeta i företaget. I början av anställningen avlade han en yrkesexamen inom processindustri i form av läroavtalsutbildning. Tack vare sin examen har han fått en mångsidig inskolning i arbetet på bryggeriet.

– Det är mycket stimulerande att arbetet är så varierande. Jag har på allvar blivit intresserad av det här yrket, konstaterar Kalle nöjt.

Enligt Kalle är det positivt att han fått lära sig av mer erfarna medarbetare.

– Jag har lärt mig av många olika experter och fått ta del av olika arbetssätt utifrån vilka jag har utvecklat min egen kompetens och hittat en arbetsstil som passar mig.

Självständigt arbete med stark teamanda

I Saimaa Brewing Company stöder man de nya anställda tills förtroendet för det egna arbetet och den egna kompetensen är så starkt att de själva anser att de kan arbeta självständigt. På kokeriet tillverkas öl i tre skift med en anställd per skift. Ändå är det fråga om teamarbete.

– Att tillverka öl är en fortlöpande process. Den som tar över ett skift fortsätter där föregående slutade. Även om arbetet är självständigt försöker vi alltid se till att kompisen i följande skift lätt kan ta itu med sitt arbete. I praktiken innebär det till exempel att processen tajmas så att ett visst skede avslutas innan det är dags att byta skift, konstaterar Jari.

Att på detta sätt ta hänsyn till arbetskamraterna förutsätter växelverkan.

– Man önskar att andra gör på samma sätt mot en själv, och så fungerar det nog hos oss, konstaterar Kalle och berömmer sin goda arbetsgemenskap och sina fantastiska kolleger.

Hurdan är då en fantastisk arbetskamrat?

– Det viktigaste är att man kan lita på sina arbetskamrater och att alla drar åt samma håll, säger Kalle medan Jari nickar instämmande.

Man kan öka förtroendet till exempel genom att fråga hur det går för kompisen och på så sätt visa att man bryr sig om honom eller henne.

– Skiftbytet tar ungefär tio minuter, men i allmänhet hinner vi alltid fråga hur det står till förutom att vi diskuterar själva skiftbytet, berättar Jari.

SaimaaBrewingCo3
Bryggeriarbetarna Kalle Romo (t.v.) och Jari Valjakka är nöjda med arbetskulturen på sin arbetsplats Saimaa Brewing Company som går ut på att man hjälper sina arbetskamrater och lär sig av varandra.

Bättre samspel genom utveckling

På Saimaa Brewing Company har man involverat hela personalen i utvecklingen av affärsverksamheten. Det är ett bevis på att man uppskattar och förstår de anställdas yrkeskunskap.

– De bästa idéerna kommer från de anställda. Vi har velat utveckla samspelet så att vi lyssnar på de anställdas idéer och reagerar på dem, berättar verkställande direktören Jussi Laukkanen.

Ett utvecklingsprojekt som genomfördes i team i ett och ett halvt års tid uppskattades av alla. Öppenheten i företaget har ökat och utvecklingsförslagen leder till konkreta åtgärder.

– I fråga om produktionen konstaterade vi till exempel att vi måste förbättra kommunikationen. Vi skaffade en whiteboard till produktionslokalen där vi antecknar sådant som gäller produktionen. Det har förbättrat informationsgången, säger Kalle.

Också möjligheten att påverka det egna arbetet har ökat förtroendet. I Kalles fall bidrog ett gemensamt utvecklingsprojekt till att få fart på den egna karriären. Han har sedan början av 2018 på förslag av sin arbetsgivare deltagit i utbildnings- och utvecklingsprogrammet KYMPPI – yhteisellä asialla, som ordnats av handelskammaren i Södra Savolax i syfte att öka företagens produktivitet genom att utveckla verksamheten med nyckelpersoner.

– Jag är mycket ivrig över Kymppi-utbildningen. Jag njuter av mitt arbete och vill utvecklas och dra mitt strå till stacken för att min arbetsplats ska nå resultat och vi alla även i framtiden ska ha en arbetsplats, avslutar Kalle glatt.


Text Kreetta Haaslahti Foto Julia Hannula

Saimaa Brewing Company i ett nötskal:

Bransch: Saimaa Brewing Company är ett litet bryggeri i S:t Michel som grundades 1995. Företagets produkturval består av ölen Brewer’s Classic, Organic och Special, cidern Yes Yes samt öl- och ölcocktailserien PCBC/SBC.

Antal anställda: 16 ordinarie

Omsättning 2017: 2,6 mn €

Läs mer: saimaabrewingco.fi