Berättelser från arbetsplatserna

Öppenhet hjälper genom förändringar

Servicehemmet Mäntän Palvelukoti övergick i början av 2014 från sin grundares händer till en ny ägare genom ett företagsköp. Man klarade sig genom förändringarna genom öppenhet och långsiktigt arbete för arbetstrivseln. Nu är samhållningen starkare än någonsin.

Tuula Savolainen grundade servicehemmet Mäntän Palvelukoti, som erbjuder personliga tjänster inom vård- och omsorgsbranschen, år 2000. Försäljningen av företaget, som hittills varit i privat ägo, till riksomfattande Mikeva Oy, med 75 servicehem på 50 orter, innebar stora förändringar för personalen.

"Förändringarna ledde till vissa spänningar och utmaningar. Samtidigt hade vi ändå en stark tro till att den starka grund för arbetstrivseln som byggts upp under flera år kommer att hålla och bära oss vidare. Och så gick det", ler servicehemmets direktör Outi Makkonen.

Mäntän Palvelukoti

"Som en organisation som är positivt inställd till förändring har vi alltid varit redo att skapa nya innovationer och smidigt anpassa vår verksamhet enligt situationen. Samarbetet med den nya ägaren kom igång fint."

Man vänder på varje sten

I Mäntän Palvelukoti har man vant sig vid att satsa på yrkesskicklighet, kompetens, utbild-ning och utveckling. Enligt Makkonen har personalen erbjudits många olika redskap för att uppehålla arbetstrivseln.

Det handlar om små gärningar i vardagen, att ge personlig tid, visa äkta intresse, upprätthålla fysisk kondition och att ha ett gott samarbete för arbetstrivseln. Med hjälp av starkt nätverkssamarbete har företaget även hållits tidsenligt och behållit sin överblick över branschen.

"Ett av våra bärande teman har alltid varit öppenhet – både mellan arbetstagare och mellan förmännen och personalen. Det har inte alltid varit lätt, men vi har alltid hållit siktet på öp-penheten – ibland även med våld."

"Arbetet inom vård- och omsorgsbranschen är krävande, så svåra situationer uppkommer. Vi har försökt undvika en negativ stämning genom att diskutera. Vi följer principen att inget diskuteras bakom ryggen på någon.  Man möter problem och personer och vänder alla ste-nar modigt, och låter inte problemen pyra. Här framhävs arbetshandledningens roll."

Endast fantasin som gräns

Servicehemmets personal har just haft en gemensam tyhy-dag med Mikevas personal i väst-ra Finlands region, vilket ökade känslan av samhörighet på ett trevligt sätt. Mänttäs egna lilla arbetsgäng trivs bra tillsammans både på jobbet och på fritiden.

"Samhörigheten och förbindandet kommer från ledningen, förmansarbetet och attityden. Tid och pengar som satsats på personalen bär frukt. Den goda stämningen finns kvar trots förändringarna. Nu är samhållningen starkare än någonsin", säger handledare Marjo Mäki-nen.

Vid sidan av arbetet har Mäkinen studerat till arbetshälsocoach och fungerar nu som vice skyddsombud i den nya organisationen. Liksom Makkonen understryker även Mäkinen öp-penhetens betydelse. Att tala, att hjälpa andra och ömsesidigt kamratstöd är viktiga saker.

"Det är lätt för nya medarbetare att komma med i vår arbetsgemenskap, som utstrålar delad glädje och driftighet. Vi har en fungerande mötespraxis och en flexibel skiftplanering som tar önskemål i beaktande, vilket gör det lättare att kombinera arbetslivet och fritiden."

I Mikevas arbetarskyddskommitté har Mäkinen bättre översikt än förr över arbetshälsoären-den. "Det är intressant att se ärenden på en större skala. Å andra sidan kan jag föra fram hur man med små gärningar även kan utveckla arbetstrivseln i firmans övriga enheter runt om i Finland. I det här jobbet är fantasin den enda gränsen."

Mäntän Palvelukoti / Mikeva Oy i ett nötskal

Bransch
Mäntän Palvelukoti är ett privat servicehem som erbjuder personliga tjänster inom vård- och omsorgsbranschen samt rehabiliterande serviceboende, stödtjänster för boende och hemvård för rehabiliteringsklienter inom rusmedels- eller mentalvården.

Omsättning 2013
Mäntän Palvelukoti Oy ca 1 milj. € (Mikeva Oy ca 50 milj. €)

Personalantal
Mäntän Palvelukoti 11 (Mikeva Oy ca 1000)

Läs mer: www.mantanpalvelukoti.fi, www.mikeva.fi