Berättelser från arbetsplatserna

Glädje leder till framgång

På Lappset finner man glädjen i arbetslivet fastän man gör business på allvar. ”Vår bransch tillåter en viss slags lättsamhet som vi värnar om, samtidigt som vi strävar till konstant tillväxt och utveckling", säger styrelseordförande Johanna Ikäheimo.

Lappset Group Oy är känd som en uthållig och fördomsfri utvecklare som vill glädja lekfulla personer i alla åldrar. Företagets historia började i norr för nästan 45 år sedan, då Antero Ikäheimo kom på idén om en ny typ av lekplatsredskap av trä.

"Att utveckla arbetslivet måste ligga i generna. Viljan till fortsatt utveckling och föregångars-kap är stark. Som pappa brukade säga, väx eller dö. Idag ser vi det så, att tillväxt är vår pas-sion. Vi eftersträvar ändå inte tillväxt med allvarlig min, utan med glimten i ögat och gott humör", berättar Johanna Ikäheimo.

Johanna Ikäheimo och Reima Mukkala gläder sig över att det på statsnivå fästs uppmärk-samhet vid utveckling av arbetslivet. "I projektet Arbetsliv 2020 finns äkta samarbetskraft." Bild: Irma Kuukasjärvi

Tokeri på arbetsplatsen


Besökare kan haja till om de stiger in i Lappsets huvudkontor i Rovaniemi på månadens sista fredag, då de kan möta konstigt klädda anställda med ett leende på läpparna. Johanna Ikä-heimo är med i farten, denna gång utklädd till en "transformer", alltså en robot som kan byta form.

"Vi brukar vara mer töntiga än stela", skrattar Ikäheimo.

Temafredagen, som varierar från månad till månad, är på gång, och den har alltid att göra med ett pågående projekt. Då kan man klä ut sig som för en maskerad fastän det är en ar-betsdag, uppföra sig löjligt, använda vardagskreativitet, växla över till munterhet. Ingen tvingas ändå till någonting, utan var och en deltar enligt egen ivrighet.

"Arbetstrivsel uppkommer ur små saker: vi uppmärksammar varandra, hälsar, bjuder på kaffe, talar vänligt, är närvarande, ger tid. Så klart kan man inte alltid bara ha roligt, men vi försöker medvetet uppehålla en god stämning. Även svårigheter löses tillsammans. Var och en av oss är ansvarig för att utveckla arbetslivet."

Arbete utan byråkrati


Reima Mukkala är ett äkta bevis på att folk trivs i familjeföretag. Mukkala började arbeta här för 33 år sedan, ursprungligen som snickare. Senare tog han ett moderskapsvikariat som ritare och blev på den vägen. De två senaste årtiondena har han spenderat som formgivare av produkter som skräddarsytts för kunderna.

"Bakom de stora besluten på Lappset står det alltid en människa som är lätt att närma sig. Jag kan när som helst titta in till exempel hos VD:n eller styrelseordföranden och prata utan byråkrati. Och samma sak gäller andra vägen", ler Mukkala.

Enligt Mukkala, som fungerat som huvudförtroendeman i cirka 10 år, syns det på många sätt att de anställda uppskattas. Arbetstagarna uppmärksammas och belönas, det informeras aktivt och talas öppet om olika ärenden, det ordnas fester, man gör saker tillsammans och uppmuntrar till motion. Det har satsats på utbildningen av förmän, vilket leder till goda re-sultat.

På temafredagar följer Mukkula gärna med de ungas iver och idéer. "Själv har det sällan blivit av att klä sig enligt temat. Jag har väl blivit lite tjurskallig", ler han, och konstaterar samtidigt att det inte ens egentligen skulle vara möjligt att klä ut sig på produktionssidan för arbetssäkerhetens skull.

Lappset Group Oy i ett nötskal

Lappset är en lekexpert som skapar inspirerande miljöer för lek och spel.

Omsättning
53,5 milj. € (2012)

Personalantal
350

Läs mer
www.lappset.fi

Text: Sari Okko