Berättelser från arbetsplatserna

Det är fråga om framtiden

I detta familjeföretag i Ylöjärvi har en helt ny värld öppnat sig under de senaste åren. "Genom att satsa på arbetstrivseln utvecklar vi företagets konkurrenskraft och skapar vår framtid", understryker vd Ari Jonasson.

Carsport, som specialiserar sig på att inreda och utrusta stortaxin och minibussar, är ett näs-tan 50 år gammalt familjeföretag där man blev intresserad av arbetstrivsel då styrelseordfö-rande Juha Jonasson gick en kurs för att bli arbetshälsocoach 2011. Juha rekommenderade kursen för sin bror, som gick med 2013 tillsammans med produktionschef Kylli Alhamo.

Kursen var riktad till små och medelstora företag i Birkaland som en del av Työvirta-projektet. "Man satte sig in i ämnen på ett sätt som gjorde att vi kunde tillämpa dem väl i praktiken till våra egna behov", berättar Alhamo.

Människan i centrum

"De har nog alltid tagit mycket väl hand om oss", ler Alhamo, som ursprungligen kom in i firman 1996 som sömmerska.

"Eftersom vi är ett familjeföretag, så är vi klassiskt sagt som en enda stor familj, även om det finns betydligt mer folk än i en typisk familj", håller Ari Jonasson med.

Företaget har ingen personalchef, men arbetshälsocoacherna, som utför dessa uppgifter vid sidan om sitt eget arbete, ser till att allt mer uppmärksamhet allt aktivare fästs vid persona-len. Till exempel genom att utnyttja modellen för tidigt stöd kan man ingripa så fort problem uppkommer. Man lyssnar på personalen och försöker finna lösningar tillsammans.

"Satsningar på arbetstrivseln syns i all verksamhet, och till slut även i resultatet. Då vi är flexibla gentemot personalen, är också personalen vid behov flexibel då tidtabellerna är pressande", säger Jonasson.

Ökad öppenhet

Alhamo och Jonasson håller båda med om att arbetsandan har blivit öppnare och att det är lättare att gå och tala med förmännen. Växelverkan och förståelsen för varandra har ökat. Man har även ökat öppenheten på flera små och fungerande sätt.

"På väggen i personalens lunchrum har vi lagt upp årets målsättningar för både antalet bilar och euron, liksom förverkligade siffror. Där finns även pågående och kommande jobb. Då vet alla hela tiden hur det går för oss", berättar Jonasson.

Man strävar även till att komma ihåg personalen på många olika sätt under året. Varje dag har alla fri tillgång till kaffe, te, saltigt, sött och frukt. "Och så klär dom oss också", säger Alhamo, och menar de gåvor som personalen får.

Fram med feedback

Det säger mycket om den goda stämningen i familjeföretaget att folk trivs där länge då de en gång börjat arbeta där. Företaget har ett gott rykte som arbetsgivare, så det finns gott om dragningskraft. Då företaget nyligen sökte två nya anställda fick de drygt hundra ansökningar.

"Vi har förtroende för de unga, i dem ligger vår framtid. Därför satsar vi även på att hela tiden ta in praktikanter och sommarjobbare. Vår personalomsättning är liten, men i samband med nyanställningar försöker vi sänka medelåldern. Just nu är personalen i åldern 20–63 år", säger Jonasson.

Man försöker även ge feedback oftare än tidigare – i en konstruktiv anda. "Här har vi ännu en del att lära oss, men vi övar hela tiden. Som mamma till tre pojkar har jag lärt mig att på arbetsplatsen fungerar liknande regler och motiveringsmetoder som hemma. I dagsläget fungerar det inte att leda med rädsla och hot", konstaterar Alhamo.


Carsport, Jonasson Oy i ett nötskal

Bransch
Familjeföretag som specialiserar sig på att inreda och utrusta stortaxin och minibussar på ett individuellt sätt

Omsättning
5,52 milj. € (2013), prognos 7,1 milj. € (2014)

Personalantal
ca 40

Läs mer: www.carsport.fi

Text och bild: Sari Okko