Berättelser från arbetsplatserna

CMI: Alla konflikter kan lösas

Det som en människa har inlett kan hon även avsluta. Denna vision har styrt den finländska konfliktlösningsorganisationen CMI:s verksamhet under hela dess 15-åriga historia.

Det som en människa har inlett kan hon även avsluta. Denna vision har styrt den finländska konfliktlösningsorganisationen CMI:s verksamhet under hela dess 15-åriga historia.

Fred kan uppnås endast genom förhandlingar. En fungerande dialog som strävar till samförstånd krävs även i en arbetsgemenskap, vars medlemmar representerar fler än femton olika nationaliteter.

”I konfliktlösning har slutresultat, som har förhandlats fram med en bredare förankring i samhället och som har folkets stöd, mycket bättre levnadsmöjligheter än elitistiska, bilaterala avtal. Samma delaktighetstanke fungerar även i en arbetsgemenskap”, betonar CMI:s verksamhetsledare Tuija Talvitie.

CMI_artikkeli
”När man står inför en konflikt ska man inte lyfta upp händerna och säga att vi inte kan göra något. Det kan vi visst”, påminner verksamhetsledare Tuija Talvitie. På bilden i bakgrunden Nobels fredspris som CMI:s grundare, president Martti Ahtisaari erhöll 2008.


I krisområden blossar konflikter upp på en nanosekund, men de kan ta år att lösa. Det gäller att hitta balans. Balans eftersträvas även i CMI:s vardag.
”Farligt, krävande och oförutsägbart fältarbete måste kunna förenas med den nordiska arbetskulturen, som framhäver frihet, demokrati och omsorg om människornas ork.”

Balans och ändamålsenlighet

CMI:s huvudkontor finns i Helsingfors och ett mindre kontor finns i Bryssel. Organisationens operativa programgrupper gör fältarbete för att uppnå en fredlig värld i Östeuropa och Kaukasien, Mellanöstern, Nordafrika samt i de afrikanska områden som ligger nedan om Sahara. I all verksamhet strävar man dessutom till att stöda en starkare roll för kvinnor i konfliktlösningarna och fredsprocesserna.

Till grupperna är det viktigt att hitta en ändamålsenlig kombination av olika kompetensprofiler.
Kompetens finns – allt från unga finländska statsvetare till över 70 åriga före detta diplomater från Afrika.

Olika människor med sina olika bakgruder är en otrolig fördel

”Olika människor med sina olika bakgrunder är en otrolig fördel, vare sig det är fråga om kompetens, kulturell bakgrund eller ålder. För närvarande funderar vi hårt på hur vi ännu bättre än tidigare kan fördela kompetens mellan de olika grupperna. Det för med sig nya synvinklar och bidrar till ökad meningsfullhet.”

Arbetet genomförs med en otrolig känsla av ägarskap och engagemang.
”Man behöver inte fråga medarbetarna om de är motiverade att göra sitt arbete. Ledarskap går mer ut på att stöda, sparra och till exempel påminna om vilans betydelse”, ler Talvitie.

Engagerande värdearbete

Under år 2014 klarnade CMI:s värden i form av ett gemensamt projekt som bidrog till delaktighet.
”Vi funderade mycket på vad som är viktigt för våra medarbetare. Inte bara för oss som arbetsgemenskap, utan även i det arbete som vi gör ute i världen.”

När värdena – oberoende, humanitet och samverkan – lanserades i början av 2015 hade vi ingen aning om att vi om ett halvår har samarbetsförhandlingar.

Det gemensamma värdearbetet tjänade dock det stundande svåra skedet. Höstens samarbetsförhandlingar var genuina och de var till stor nytta.
”Vi funderade tillsammans med personalen var vi kan förbättra och vad vi ska kunna avstå från. Det var otroligt att märka att även en så här svår fråga som denna kunde vi sköta tillsammans.”

Ledningen var mycket ödmjukt inställd till förhandlingarna.
”I och med förhandlingarna gjorde vi en riktigt tydlig U-sväng även i flera frågor. Det krävde ödmjukhet av oss och att förstå att det under inga omständigheter är en svaghet att ändra åsikt. Att söka visdom utanför det egna huvudet är överlag något som definitivt är bra.”


TEXT Kreetta Haaslahti BILDER Julia Hannula, Tomas Whitehouse

CMI i ett nötskal

Bransch Fredsmäkling: att förebygga och lösa konflikter på ett fredligt sätt

Omsättning 2015: 7,5 mn. €

Antal anställda: 65

Läs mer: www.cmi.fi