Berättelser från arbetsplatserna

Forssamodellen skapade nätverksformad och delaktiggörande verksamhetskultur

Inom projektet Vorssan malli (Forssamodellen) vid Tavastlands yrkeshögskola (nedan HAMK) skapades en ny handlingsmodell, vars syfte var att stärka den nya verksamhetskulturen vid skolans enhet i Forssa.

Läs mer

SMT: En snabb kulturförändring är möjlig

Det kontinuerliga virrvarret och spiralen med samarbetsförhandlingar hade pågått redan i tio års tid, när Kirsi Paakkari blev verkställande direktör för Finlands Resebyrå hösten 2012. I huset rådde nederlagsstämning till följd av stora kundförluster och personalnedskärningar. Servicenivån var svag och tron på framtiden hade gått förlorad.

Läs mer

Lantmäteriverket: Vi arbetar när det finns arbete

Vid Lantmäteriverket har flexibla arbetstidslösningar, arbete på flera platser och nya lokalkoncept bidragit till smidigare arbete i organisationen som fungerar på ett stort område. Riksomfattande Lantmäteriverket har verksamhetsställen på 37 orter från Mariehamn till Ivalo.

Läs mer

CMI: Alla konflikter kan lösas

Det som en människa har inlett kan hon även avsluta. Denna vision har styrt den finländska konfliktlösningsorganisationen CMI:s verksamhet under hela dess 15-åriga historia.

Läs mer

Öppenhet hjälper genom förändringar

Servicehemmet Mäntän Palvelukoti övergick i början av 2014 från sin grundares händer till en ny ägare genom ett företagsköp. Man klarade sig genom förändringarna genom öppenhet och långsiktigt arbete för arbetstrivseln. Nu är samhållningen starkare än någonsin.

Läs mer

Det finns alltid en lösning

I Osuuskauppa Hämeenmaa arbetar man intensivt för ett bättre arbetsliv. Det egna innovationsprojektet HyviS är nu i försöksstadiet. Resultaten visar redan nu att frukterna mognar minst i förväntad takt och det finns mycket att plocka.

Läs mer
1 2 3