Ansök om finansiering

Arbetsplatserna kan ansöka om finansiering för utveckling av sin verksamhet.  Finansieringsalternativen är många och villkoren varierar beroende på sökanden och den verksamhet som ska utvecklas. Nedan förklaras i korthet för vem och till vad de olika finansieringsalternativen är avsedda. Närmare uppgifter om de villkor som sökanden och utvecklingsprojektet ska uppfylla, hittar du på webbplatsen för den aktör som erbjuder finansiering.

Exempel på finansieringsalternativ


Liideri − affärsverksamhet, produktivitet och arbetsglädje (Tekes) (på finska)
För vem och till vad: För företag som söker tillväxt i sin affärsverksamhet utifrån de konkurrensfördelar som innovationerna ger. För organisationer inom den offentliga sektorn som förnyar sina servicefunktioner.
 
Arbetarskyddsfonden
För vem: För alla arbetsplatser.
Till vad: Till utveckling av din organisation med hjälp av en utomstående expert/konsult.  Till projekt där man innovativt och med utnyttjande av tidigare forskningsrön eftersträvar en fungerande, produktiv och trygg arbetsmiljö, där personalen mår bra och utvecklas.

Finansiering för utveckling av arbetsorganisationer (Tekes)
För vem: För alla arbetsplatser.
Till vad:  Till utveckling av innovativa arbetssätt i samarbete med ledningen och personalen. Innovationer i arbetslivet kan vara ändringar i arbets-, organisations- och ledarskapspraxis.

NTM-centralernas finansiering för små och medelstora företag
För vem: För små och medelstora företag.
Till vad: Understöd för utvecklande av företag kan beviljas för ett projekt som på lång sikt förbättrar företagets konkurrenskraft då projektet bedöms ha en betydande inverkan på företagets tillväxt, teknologi, internationalisering, produktivitet eller affärskompetens.