Framgång för arbetsplatserna

PixmacArbete är mycket mer än en ekonomisk nödvändighet för oss: det är livets stöttepelare som kopplar ihop oss med varandra och samhället. Allt arbete är värdefullt, men produktivt arbete skapar framgång. God produktivitet förutsätter att arbetslivet är av god kvalitet. Genom att satsa på båda samtidigt skapar vi hållbarhet, mening och glädje i arbetet. Om man har framgång uppstår även nya arbetsplatser.

I den här delen hittar du information om hur arbetsplatser kan satsa på kunnande, hälsa och välbefinnande i arbetslivet, förtroende och samarbete samt innovationer och produktivitet.