För arbetsplatserna

På framtidens arbetsplatser behövs allt djupare samarbete och växelverkan mellan personal, partner och kunder. Det behövs en stark kultur om delaktiggörande, där nya produkter, tjänster och handlingsmodeller skapas gemensamt. Framtidens arbetsplatser är smidiga i förändringssituationer och mottagliga för personalens behov.

Stärkandet av kompetensen på arbetsplatserna baserar sig på en öppen dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare om vilka färdigheter som behövs i framtiden. I en välfungerande arbetsgemenskap satsar man på hälsa och välbefinnande i arbetet, eftersom dessa satsningar betalar sig tillbaka. Goda arbetsförhållanden ökar entusiasmen för arbetet, produktiviteten och arbetslivets dragningskraft.

Framtidens attraktiva arbetsplatser satsar på ledning, chefsarbete och personal:

•    De är ekonomiskt framgångsrika och kan erbjuda utmärkta kundupplevelser.

•    De är smidiga och engagerar personalen och kunderna i utvecklingen, genomförandet och uppföljningen.

•    De är ytterst produktiva och skickliga i att ta hand om och belöna personalen.

•    De är bra på att bilda nätverk, lära sig och delaktiggöra.

•    De skapar nya produkter, tjänster och handlingsmodeller.

•    De är socialt, etiskt och ekologiskt ansvarstagande.

Framtidens arbetsplatser och deras nätverk kan skapa nytt arbete och ny sysselsättning i Finland.teamwork