Nyheter

14.11.2018 Undersökning: Finland är ett tryggt och säkert land att bedriva affärsverksamhet i

Av chefer med utländsk bakgrund anser så många som 95 procent att Finland är ett tryggt och säkert land att bedriva affärsverksamhet i. Som styrkor i det finländska arbetslivet ses en trygg och jämställd arbetsmiljö, flexibla arbetstider samt goda möjligheter att samordna arbete och privatliv. Utvecklingspotential finns i synnerhet när det gäller kommunikation och att dra nytta av styrkorna hos arbetstagare från olika kulturer.

Läs mer

 

01.11.2018 Projektet Arbetsliv 2020 utmanar arbetsplatserna till en timme kring förtroende

Webbverktyget Förtroendetimmen är ett behändigt sätt att föra det ömsesidiga förtroendet inom arbetsteamet på tal och att finna metoder för att stärka det.

Läs mer

 

13.07.2018 Enkät: Erfarenhet ger ökat förtroende för arbetstagare med utländsk bakgrund

Tre av fem finländare litar lika mycket på arbetstagare med utländsk bakgrund som på arbetstagare med finländsk bakgrund. De som har erfarenhet av att samarbeta med arbetstagare med utländsk bakgrund litar mest på dem.

Läs mer

 

06.07.2018 Enkät: Finländarna litar på varandra på arbetsplatserna – nästan en tredjedel skulle gärna jobba tillsammans med en robot

Fyra av fem finländare känner förtroende för sin arbetsplats och sina kolleger. Cheferna litar i stor utsträckning på medarbetarna och medarbetarna på varandra, men över en tredjedel upplever att chefen underhåller dem information. Personer under trettio år är mest oroliga för att bli utan jobb, men nästan var tredje finländare skulle gärna jobba tillsammans med en robot.

Läs mer

 

22.05.2018 Undersökning: Finländska chefer känner processerna, men kan inte inspirera

Den första omfattande nätverksundersökningen av finländskt ledarskap har genomförts i Finland. Enligt undersökningen har finländska chefer unik sakkunskap och stor tillit till processer, de är inte uppblåsta och framhäver inte hierarkin. I undersökningsresultaten framträder dock samtidigt finländska chefers oförmåga att inspirera sina underlydande.

Läs mer

 

27.04.2018 Työlinjalla Pekka Sauri: Ny poddserie om arbetslivet och det förändrade arbetet

Projektet Arbetsliv 2020, som samordnas av arbets- och näringsministeriet och föreningen Henki-löstöjohdon ryhmä – Henry ry, har startat en ny serie poddsändningar om arbetslivet och det förändrade arbetet. Programledare för poddserien är Pekka Sauri, som är arbetslivsprofessor vid Helsingfors universitet och som finländarna kommer ihåg från radioprogrammet Yölinja.

Läs mer

 

04.12.2017 Med kampanjen Ollaan ihmisiksi (Vänligt bemött) mot osakligt bemötande

Många av branschfolket inom handeln råkar varje dag ut för osakligt bemötande i sitt arbete. I dag den 4.12 inleds kampanjen Ollaan ihmisiksi som strävar efter att väcka konsumenterna till att fundera på sin egen roll när det gäller att främja välbefinnandet i arbetet för försäljare och andra som betjänar kunder.

Läs mer

 

19.06.2017 Mångkulturens fördelar borde utnyttjas bättre på arbetsplatserna

Bara en tredjedel av arbetsgivarna (32 %) och andra personer i yrkesaktiv ålder (31 %) bedömde att arbetsplatserna förstår att utnyttja kompetensen hos anställda från andra kulturer. Positivast bedömdes situationen av anställda inom den privata servicesektorn, medan industrisektorn fick negativare omdömen.

Läs mer

 

10.07.2017 Utredning: Nästan en fjärdedel av arbetstagarna upplever att de inte får utveckla sitt yrkeskunnande

Made by Finland-utredningen visar att 24 procent av de finländska arbetstagarna anser sig sakna tillräckliga möjligheter att utveckla sin kompetens, trots att detta betraktas som mycket viktigt. Av utredningen framgår också att unga arbetstagare är mer kritiska än äldre arbetstagare i bedömningen av hur bra arbetsplatserna är på att använda ny teknologi.

Läs mer