Nyheter

19.06.2017 Mångkulturens fördelar borde utnyttjas bättre på arbetsplatserna

Bara en tredjedel av arbetsgivarna (32 %) och andra personer i yrkesaktiv ålder (31 %) bedömde att arbetsplatserna förstår att utnyttja kompetensen hos anställda från andra kulturer. Positivast bedömdes situationen av anställda inom den privata servicesektorn, medan industrisektorn fick negativare omdömen.

Läs mer

 

10.07.2017 Utredning: Nästan en fjärdedel av arbetstagarna upplever att de inte får utveckla sitt yrkeskunnande

Made by Finland-utredningen visar att 24 procent av de finländska arbetstagarna anser sig sakna tillräckliga möjligheter att utveckla sin kompetens, trots att detta betraktas som mycket viktigt. Av utredningen framgår också att unga arbetstagare är mer kritiska än äldre arbetstagare i bedömningen av hur bra arbetsplatserna är på att använda ny teknologi.

Läs mer