Arbetsliv 2020 -bloggar

25.05.2015 13:12

Behöver Finland inspirerande arbetsplatser?

Jukka Pohjola
I traditionella personalundersökningar, s.k. undersökningar av arbetsmiljön, har fokus legat på att ta reda på hur arbetstagarna trivs och om de är nöjda med olika saker. Det här sättet att undersöka saken har använts länge och har visat sig vara nästan helt efter sin tid. Det finns flera skäl till det.

Det är anmärkningsvärt att arbetstagarnas nöjdhet inte längre prioriteras vare sig av arbetstagarna eller arbetsgivarna när levnadsstandarden höjs och konkurrensen mellan företagen skärps.

Personalen vill vara delaktig och lyckas för att bli inspirerad i arbetet

I dag vill arbetstagarna ha allt mer intressanta och utmanande arbetsuppgifter. Dessutom vill de vara delaktiga i utvecklingen av både sitt eget arbete, arbetsgemenskapen och företaget för att de ska känna att deras arbete är betydelsefullt. Arbetsgivarna ser å sin sida det ofta som rent ut sagt skadligt för företagets konkurrenskraft om det är trivsamt och bra stämning. I dag är ledningen mest intresserad av att göra resultat, men de vet också att det bästa resultatet fås till stånd tillsammans med en inspirerad och engagerad personal.

De nya engagement-undersökningarna representerar således dagens personalundersökningstrend. De fokuserar på sådana frågor som man vet påverkar personalens engagemang och därigenom företagets resultatförmåga. De är mer fokuserade än de tidigare undersökningarna och kommunicerar ledningens önskemål tydligt: de här sakerna mäter vi, så vi fokuserar på att de här viktiga sakerna ska vara i ordning!

Inspiration kan mätas och utvecklas

Är er personal inspirerad av sitt arbete, förbunden till arbetsplatsen och villig att göra sitt bästa för företagets mål? Med hjälp av en modern personalundersökning undersöker vi personalens inspiration och engagemang och som resultat får man nyckeltal som stöder utvecklingen av verksamheten. Det här räcker ändå inte! Det är väsentligt hur inspirationen och engagemanget byggs upp tillsammans med personalen. Efter undersökningen känner man till utgångsläget som utvecklas enligt organisationens strategiska tyngdpunkter. Hur skiljer sig de arbetsplatser som får toppresultat från dem som får medelmåttiga eller svaga resultat?

Det här är väldigt viktigt för Finlands konkurrenskraft och arbetslivskvalitet och det lönar sig verkligen att satsa på att få djupare insikter i det här!

Vi på Corporate Spirit har gjort utvecklingen av inspirerad och engagerad personal till vår hjärtesak, eftersom Finlands mest inspirerande arbetsplatser skapar ett unikt mervärde för hela Finlands näringsliv. Vi vill lyfta fram dessa företag och göra deras berättelser mer synliga på webbplatsen innostavimmat.fi (på finska).

Är man inspirerad lyckas man!

Lähde mukaan


Läs mer om Finlands mest inspirerande arbetsplatser (på finska):

Skribenten Jukka Pohjola är grundare av och vd för HR Intelligence-företaget Corporate Spirit Oy.  Tillbaka till rubrikerna | 0 Kommenttia | Kommentoi