Arbetsliv 2020 -bloggar

09.10.2018 16:12Positiva och utmanande vindar i arbetslivet

Under den senaste tiden har vi fått läsa goda nyheter om arbetslivet och dess utveckling. Med tanke på välfärden i hela Finland är en viktig nyhet att sysselsättningsgraden har ökat till 74,1 procent. Enligt förtroendeindikatorerna förväntas denna trend stärkas ytterligare, eftersom tron på en fortsatt gynnsam ekonomisk utveckling är stark.

Läs mer | 0 Kommenttia | Kommentoi


01.08.2017 15:36Från hanteringen av förändringar till ledningen av resiliens

Företagens och organisationernas verksamhetsmiljö har förändrats oåterkalleligt under de senaste två-tre årtiondena. Förändringarna är komplicerade, snabba och oförutsedda, och det finns inte ett enda rätt eller slutligt svar på dem.

Läs mer | 0 Kommenttia | Kommentoi


01.06.2015 14:59Kundfokus är viktigt, men hur är det med chefen?

I alla tider har många organisationer definierat kunden som nummer ett i all sin verksamhet. Man betjänar kunden, mäter hur nöjda kunderna är och funderar på fördelar för kunden i stället för att fokusera på produkten. Ett företag som utvecklar sin verksamhet med fokus på sina kunder klarar sig bra genom olika konjunkturer och hänger med sin tid. Kundfokus är nummer 1.

Läs mer | 0 Kommenttia | Kommentoi


25.05.2015 13:12Behöver Finland inspirerande arbetsplatser?

I traditionella personalundersökningar, s.k. undersökningar av arbetsmiljön, har fokus legat på att ta reda på hur arbetstagarna trivs och om de är nöjda med olika saker. Det här sättet att undersöka saken har använts länge och har visat sig vara nästan helt efter sin tid. Det finns flera skäl till det.

Läs mer | 0 Kommenttia | Kommentoi


11.05.2015 14:52Är arbetslivet flexibelt för närståendevårdare på distans?

Närståendevård på distans är fortfarande ett obekant begrepp. Inte ens de som är närståendevårdare på distans känner igen sig. Med närståendevårdare på distans avses en person som tar han om en anhörig eller närstående på distans.


Läs mer | 0 Kommenttia | Kommentoi


Följande