02.08.2017 / Berättelser från arbetsplatserna

Forssamodellen skapade nätverksformad och delaktiggörande verksamhetskultur

Inom projektet Vorssan malli (Forssamodellen) vid Tavastlands yrkeshögskola (nedan HAMK) skapades en ny handlingsmodell, vars syfte var att stärka den nya verksamhetskulturen vid skolans enhet i Forssa.

01.08.2017 15:36 / Arbetsliv 2020 -bloggar
Från hanteringen av förändringar till ledningen av resiliens
Företagens och organisationernas verksamhetsmiljö har förändrats oåterkalleligt under de senaste två-tre årtiondena. Förändringarna är komplicerade, snabba och oförutsedda, och det finns inte ett enda rätt eller slutligt svar på dem.

Det bästa arbetslivet byggs upp tillsammans, så att var och ens arbetsinsats värdesätts och utnyttjas.
Margita Klemetti
Arbetsliv 2020projektdirektör