09.10.2018 / Berättelser från arbetsplatserna

Saimaa Brewing Company: De bästa idéerna kommer från de anställda

De små bryggerierna i Finland upplever just nu ett kraftigt uppsving. Riktigt lika trendig var branschen inte ännu 1995, då det lilla bryggeriet i S:t Michel började tillverka öl. Under årens lopp har utrustningen med en ursprunglig kapacitet på 200 liter utökats så att den årliga produktionskapaciteten idag uppgår till två miljoner liter, och företaget har nyligen bytt namn från Saimaan Juomatehdas till Saimaa Brewing Company. Bakom den smidiga produktionen och den höga kvaliteten finns ett starkt förtroende för yrkesskickligheten – och arbetskamraterna.

09.10.2018 16:12 / Arbetsliv 2020 -bloggar
Positiva och utmanande vindar i arbetslivet
Under den senaste tiden har vi fått läsa goda nyheter om arbetslivet och dess utveckling. Med tanke på välfärden i hela Finland är en viktig nyhet att sysselsättningsgraden har ökat till 74,1 procent. Enligt förtroendeindikatorerna förväntas denna trend stärkas ytterligare, eftersom tron på en fortsatt gynnsam ekonomisk utveckling är stark.

Det bästa arbetslivet byggs upp tillsammans, så att var och ens arbetsinsats värdesätts och utnyttjas.
Margita Klemetti
Arbetsliv 2020projektdirektör